About breed

Wzorzec rasy CANE CORSO ITALIANO (343)

POCHODZENIE: Włochy. 

DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA : 13.11.2015. 

UŻYTKOWOŚĆ: Wszechstronny pies użytkowy. 

KLASYFIKACJA FCI: Grupa 2 Pinczery, sznaucery, molosy i szwajcarskie psy do bydła. Sekcja 2.1. Molosy typu mastyfa Obowiązują próby pracy.

CANE CORSO ITALIANO (Italian Cane Corso) FCI-St. N° 343 /

17.12.2015 UTILIZATION: Utility dog, polyvalent. FCICLASSIFICATION: Group 2 Pinscher and Schnauzer, Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs. Section 2.1 Molossian, Mastiff type. With working trial.  

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:

Bezpośrednim przodkiem cane corso jest dawny molos rzymski. Kiedyś psy te znaleźć można było na terenie całych Włoch, ale w czasach nam bliższych zachowały się w większej liczbie jedynie na południu, w Apulii i sąsiadujących z nią prowincjach. Nazwa rasy pochodzi od łacińskiego słowa „cohors”, które oznaczało „obrońcę, stróża obejścia”.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY:

Its direct ancestor is the old Roman Molossian. Formerly scattered all over Italy, in the recent past, the breed was only prevalent in the province of Apulia and in the adjacent regions of Southern Italy. His name derives from the Latin “cohors”, which means “protector, guardian of the farmyard”. 

WRAŻENIE OGÓLNE:

Średniej do znacznej wielkości pies, krzepki i krępy, a przy tym niepozbawiony pewnej elegancji. Mięśnie mocne i suche.

WAŻNE PROPORCJE: Pies o prostokątnej sylwetce, długość ciała nieco większa od wysokości (o 11%). Długość głowy sięga 36% wysokości w kłębie.

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT: Stróż obejścia, rodziny i zwierząt gospodarskich, nadzwyczaj ruchliwy i szybko reagujący. W przeszłości wykorzystywany był do pasienia bydła i polowania na grubą zwierzynę.

GŁOWA: Duża i typowo molosowata. Linie profilu trochę zbieżne. Bez wyraźnych zmarszczek. 

MÓZGOCZASZKA: Czaszka: Szeroka, jej szerokość pomiędzy łukami jarzmowymi jest równa długości. Czoło wypukłe, ale za nim mózgoczaszka Stop: Wyraźny, wyraźnie widoczne zatoki czołowe. 

TRZEWIOCZASZKA: Nos: Czarny, przy szarej masce może być szarawy. Duży, o w pełni otwartych nozdrzach, jest przedłużeniem grzbietu nosa. Kufa: Mocna, graniasta, wyraźnie krótsza od mózgoczaszki, stosunek długości kufy do długości mózgoczaszki to mniej więcej 1 : 2. Przednia część kufy płaska, jej górna i dolna linia są równoległe, jest równie szeroka, jak długa. Oglądana z boku jest głęboka, a grzbiet nosa prosty. 

GENERAL APPEARANCE:

Medium to large sized. Robust and sturdy dog, nevertheless with some elegance. Lean and powerful muscles.
IMPORTANT PROPORTIONS: The dog is rectangular in outline and is slightly longer than tall. (The length of the dog is 11% greater than the height of the dog). The length of the head reaches 36 % of the height at the withers.

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Guardian of property, family and livestock; extremely agile and responsive. In the past, it has been used for herding cattle and hunting big game. 
HEAD: Large and typically molossoid. The upper longitudinal axes of the skull and the muzzle are slightly convergent, without evident wrinkles. 
CRANIAL REGION:
Skull: Broad at the zygomatic arches the width is equal to the length. Convex in front, it becomes flat behind the forehead as far as the occiput. The medio-frontal furrow is visible, beginning at the stop and ending at about the middle of the skull.
Stop: Well defined, with prominent frontal sinuses. 
FACIAL REGION:
Nose: Black. A grey mask may have a nose colour of the same nuance. Large nose with ample open nostrils. Nose placed on the same line as the nasal bridge.
Muzzle: Strong, square, noticeably shorter than the skull, ratio muzzle: skull approximately 1 : 2. The front part of the muzzle is flat; the lateral surfaces are parallel; the muzzle is as broad as it is long. Seen from the side it is deep. The profile of the nasal bridge is straight. 

Wargi: Wargi górne, oglądane z przodu, stykają się w kształcie odwróconego “U”, a oglądane z boku są umiarkowanie obwisłe. Zakrywają wargi dolne i determinują dolną linię profile.

Szczęki/Uzębienie: Szczeki są potężne, mocne i wygięte.. Niewielki przodozgryz (nie więcej, jak 5 mm). Dopuszczalny zgryz cęgowy, nie jest on jednak specjalnie ceniony.

Policzki: Wyraźne, ale nie pyzate.

OCZY Średniej wielkości, trochę wypukłe, ale nie wyłupiaste. Kształt zbliżony do owalnego. Rozstawione szeroko i osadzone raczej frontalnie. Powieki mocno przylegające. Barwa tęczówki jak najciemniejsza, ale stonowana z umaszczeniem. ,Wyraz bystry i czujny

Lips: The upper lips; seen from the front, form an inverted ”U” at their meeting point; seen from the side hangs moderately. They cover the lower jaw and determine the profile of the lower part of the muzzle. 
Jaws/Teeth: Jaws are very large thick and curved. Slightly undershot but no more than 5 mm. Level bite tolerable but not sought after.
Cheeks: The masseter region is fully evident, but not bulging. 
EYES: Medium-sized, slightly protruding, but never exaggerated. Close to ovoid in shape, set well apart in an almost sub-frontal position. Eyelids close fitting. The colour of the iris is as dark as possible but according to the coat colour. Expression is keen and attentive. 
EARS: Triangular, drooping, of medium size. With a wide set-on that is much above the zygomatic arches. Ears are un-cropped.
NECK: Strong, muscular, as long as the head.
BODY: The body is somewhat longer than the height at the withers. Sturdy built but not square.
Withers: Pronounced, rising above the level of the croup.
Back: Straight, very muscular and firm.
Loin: Short and strong.
Croup: Long and wide, slightly inclined.
Chest: Well developed all through reaches to the elbow. TAIL: Natural. Set on fairly high; very broad at the root. In action carried high, but never erect or curled.

USZY: Trójkątne, średniej wielkości, wiszące. Osadzone zdecydowanie powyżej łuków jarzmowych i szeroko. Niecięte. 

SZYJA: Mocna, dobrze umięśniona, tej samej długości, co głowa. 

TUŁÓW: Nieco dłuższy od wysokości psa w kłębie. Mocny, ale nie krótki. 

Kłąb: Wyraźny, wyższy od zadu. 

Grzbiet: Prosty, bardzo dobrze umięśniony i związany. 

Lędźwie: Krótkie i mocne.

 Zad: Długi i szeroki, lekko opadający. 

Klatka piersiowa: Pojemna, sięga łokcia, głęboka na całej długości. 

OGON: Naturalny, osadzony dość wysoko i bardzo gruby u nasady. W ruchu wzniesiony, ale nie zakręcony ani skierowany prosto do góry

USZY: Trójkątne, średniej wielkości, wiszące. Osadzone zdecydowanie powyżej łuków jarzmowych i szeroko. Niecięte. 

SZYJA: Mocna, dobrze umięśniona, tej samej długości, co głowa. 

TUŁÓW: Nieco dłuższy od wysokości psa w kłębie. Mocny, ale nie krótki. 

Kłąb: Wyraźny, wyższy od zadu. 

Grzbiet: Prosty, bardzo dobrze umięśniony i związany. 

Lędźwie: Krótkie i mocne.

 Zad: Długi i szeroki, lekko opadający. 

Klatka piersiowa: Pojemna, sięga łokcia, głęboka na całej długości. 

OGON: Naturalny, osadzony dość wysoko i bardzo gruby u nasady. W ruchu wzniesiony, ale nie zakręcony ani skierowany prosto do góry, 

 

SIZE AND WEIGHT: 

Height at the withers: 
Males: 64 cm – 68 cm. 
Females: 60 cm – 64 cm.
With a tolerance of 2 cm, more or less taller. 
Weight: Males: 45 – 50 kg. 
Females: 40 – 45 kg.
Weight according to the size of dog.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and its ability to perform its traditional work. 

LIMBS FOREQUARTERS: 

Thigh: Long, broad, back line of thigh convex. 
Lower thigh: Strong, not fleshy. 
Stifle (Knee): Solid, moderately angulated. 
Hock joint: Moderately angulated. 
Metatarsus (Rear pastern): Thick and dry. 
Hind feet: Slightly less compact than the forefeet. 
GAIT/MOVEMENT: Long stride, extended trot; the preferred gait is the trot. 
SKIN: Fairly thick, rather close fitting.
COAT Hair: Short, shiny, very dense with a slight undercoat of vitreous texture. 
Colour: Black, lead-grey, slate-grey, light grey, light fawn; dark fawn and stag red; dark wheat colour (stripes on different shades of fawn or grey); in fawn coloured and brindle dogs the black or grey mask on the muzzle should not go beyond the line of the eyes. A small white patch on the chest, on the tip of the toes and on the bridge of the nose is acceptable. 

KOŃCZYNY PRZEDNIE:

Łopatka: Długa, skośnie ustawiona, bardzo dobrze umięśniona. 

Ramię: Mocne. Przedramię: Proste, bardzo mocne. 

Nadgarstek: Sprężysty. 

Śródręcze: Sprężyste i tylko lekko nachylone. 

Łapa: Kocia. 

KOŃCZYNY TYLNE:

Udo: Długie, szerokie. Wyraźne pośladki.

Kolano: Mocne, umiarkowanie kątowane. 

Podudzie: Mocne i suche.

Staw skokowy: Umiarkowanie kątowany,

Śródstopie: Mocne i suche.

Stopy: Nie tak zwarte, jak łapy. 

RUCH: Preferowany jest wyciągnięty kłus o długim kroku. 

SKÓRA : Dość gruba, raczej dobrze przylegająca. 

SZATA:

Sierść: Krótka, lśniąca, bardzo gęsta, z niewielką ilością suchego i śliskiego w dotyku podszerstka. 

Maść: Czarna, ołowiano szara, łupkowa, jasno szara, jasna płowa, ciemna płowa i jelenia, ciemna pszeniczna , pręgowana (przemieszane pręgi w różnych odcieniach płowego i szarego. U psów płowych i pręgowanych czarna lub szara maska, która nie powinna sięgać powyżej linii oczu. Dopuszczalna mała biała plamka na piersi, białe końce palców i grzbiet nosa.

WIELKOŚĆ: 

Wysokość w kłębie: Psy 64-68 cm.

Suki 60-64 cm. Tolerancja +/-2 cm.

Waga:

Psy 45-50 kg.

Suki 40-45 kg.

Waga odpowiadać ma wielkości psa.

da068401c2e7abcc3427d5b972648509

WADY:

Wszelkie odstępstwa od podanego wyżej wzorca powinny być uznawane za wadę i ocenione w zależności od stopnia nasilenia oraz wpływu na zdrowie i dobrostan psa oraz zdolność do wykonywania pracy, do której był przeznaczony.

WADY DUŻE:

 Linie profilu równoległe lub mocno zbieżne.

Linia górna i dolna kufy zbieżne.

 Częściowa depigmentacja nosa. 

Zgryz nożycowy, przodozgryz większy jak 5 mm. 

Ogon zakręcony w pierścień lub skierowany prosto ku górze. 

Ciągły inochód w kłusie. 

Wzrost wyższy lub niższy od podanego. 

Obecność wilczych pazurów.

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE: 

Agresja lub znaczna lękliwość. 

Wyraźne wady budowy lub zaburzenia zachowania. 

Linie profile rozbieżne.

 Całkowita depigmentacja nosa. 

Grzbiet nosa wklęsły lub wypukły (nos rzymski).

 Tyłozgryz. 

Częściowa lub całkowita depigmentacja powiek.

Oczy z niebieskimi wstawkami, zez. 

Brak ogona, ogon krótki. 

Sierść półdługa, z piórami, miękka.

 Umaszczenia inne niż we wzorcu, białe łaty.

N.B.: Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra całkowicie umieszczone w worku mosznowym Do hodowli mogą być użyte tylko funkcjonalnie i klinicznie zdrowe psy o wyglądzie typowym dla rasy.

SEVERE FAULTS: 

• Axes of muzzle and skull parallel or very marked converging; lateral surfaces of the muzzle converging. 
• Partial depigmentation of the nose. 
• Scissor bite; undershot bite more than 5 mm.
• Ringed tail, tail in vertical position.
 • Permanent amble when trotting. • Over-or under size. 
• Presence of dewclaws.

N.B.: 

• Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum. 
• Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation, should be used for breeding

DISQUALIFYING FAULTS: 

• Aggressive or overly shy dogs. 
• Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities. 
• Axes of muzzle and skull diverging. 
• Total depigmentation of the nose. 
• Bridge of nose concave or convex (Roman nose). • Overshot mouth. 
• Partial or complete palpebral depigmentation. Wall eye (blue flecked); strabism (squinted). 
• Tailless, too short tail. 
• Semi-long, smooth or fringed hair.
 • All colours not indicated in the standard; large white patches.