Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia  strony internetowej hodowli VOLTURI FCI.

Moje życie z psami związane jest od dziecka. Na początku był mały mieszaniec, potem pies zabrany ze schroniska. W końcu w 2000 roku pojawił się w moim domu pierwszy molos, a w 2007 roku zamieszkał z nami pierwszy pies rasy Cane Corso Italiano.

Cane Corso jest dla mojej rodziny idealny : to przyjaciel i bodyguard. Pieszczoch i budzący respekt pies obronny. Moje  cane corso to psy zrównoważone, bardzo przywiązane do mnie i całej rodziny, psy które dają poczucie bezpieczeństwa.

Moja hodowla - VOLTURI - zarejestrowana została w FCI  w 2009 roku pod numerem: 1052/09

Nim zdecydowałam się na tę -  według mnie - odpowiedzialną decyzję, przygotowałam się do tego merytorycznie. Ukończyłam  z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu kynologii  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW ) w Warszawie . W roku 2015 uzyskałam również tytuł technika weterynarii. Dzięki tym studiom poszerzyłam  swoją wiedzę o psach i nabyłam wiele umiejętności, które teraz bardzo mi się przydają  na co dzień .

Członkami hodowli VOLTURI są obecnie:
Rodzeństwo z pierwszego miotu hodowli ze skojarzenia mojej niezapomnianej suki GINY Węglin Północny i włoskiego psa -Dei Dauni CONANA.

Są to: MODIGLIANI CON AMORE Volturi i  MARGOT CON AMORE Volturi . Szczenięta te zostały wybrane w sposób zaplanowany i przemyślany; choć i serce przy tym odegrało dużą rolę ;-) . Dziś to już dorosłe osobniki i jestem szczęśliwa, że wyrosły na tak pięknych przedstawicieli swojej rasy.

W 2011  roku przyjechała do nas młoda suczka ze znanej hodowli węgierskiej - Majoshaza Reme DIVA nazywana w domu Yoko .

W 2012 roku hodowla powiększyła się o kolejne dwa psy . Są to szczenięta z pierwszego miotu MARGOT CON AMORE Volturi z ROMEO z hodowli Guardiano Degli Angeli : pies TYTANO LA DOLCE VITA Volturi i suczka TRINITY LA DOLCE VITA Volturi. Trinity na co dzień mieszka u moich przyjaciół w Warszawie.

W 2013 roku hodowla powiększyła się o następne szczenię - córkę MARGOT CON AMORE Volturi i TORRO Custodi Nos . Suczka nazywa się LAVINIA IL DIVO Volturi.

W 2015 roku do hodowli dołączyły dwie suczki – córki Yoko NIKE i NIKITA CON GLI AMICI Volturi FCI. Najmłodszymi członkami klanu Volturi są VIVA i VIGGO z miotu L’ULTIMO REGALO di M Volturi FCI – dzieci MARGOT i LEGEND OF LOVE Iz Dinastii Championov.

Moje psy nie mieszkają w kojcach – są na co dzień  z nami w domu, są członkami naszej rodziny. Choć wiąże się to z wieloma utrudnieniami to jednak nie wyobrażam sobie, aby nie były one blisko mnie i  abym nie mogła być z nimi w stałym kontakcie.

VOLTURI FCI to nie jest duża hodowla. Nie jest moim celem ilość, lecz jakość.

W 2019 roku zaplanowane są dwa mioty – szczegóły dostępne będą w zakładce „Szczenięta”

Zapraszam do zapoznania się z moją hodowlą i do kontaktu ze mną.

 

Monika Kalenik-Krajewska

 

 

Hello everyone and welcome to the  site dedicated to VOLTURI FCI kennel.

Dogs have always been an important part of my life. First, I had a small pet, then a dog taken from the shelter. At the end of 2000 I said ‘hello’ to my first molos, and in 2007 we welcomed to our house the first Cane Corso Italiano dog.

Cane Corso turned out to be just perfect for our family, as a friend and a bodyguard. A true darling and a formidable defensive dog. My cane corso dogs are even-tempered, extremely attached to me and the entire family; they make us feel safe.

My VOLTURI kennel was registered in FCI in 2009 with the number: 1052/09.

Before I took this serious decision and commitment upon myself, I did some background work. I completed with honors a post-graduate course at dog breeding at Warsaw Agricultural University (SGGW). In 2015 I obtained the title of veterinary technician. The course helped me learn more about dogs and develop a lot of new skills which now come in handy every day.

Currently, VOLTURI kennel is made up of the siblings from the first litter in the kennel: their mother is my unforgettable female dog GINA Węglin Północny, and their father an Italian male called Dei Dauni CONAN.

The siblings are called MODIGLIANI CON AMORE Volturi and MARGOT CON AMORE Volturi. Puppies were selected with great care and attention, though I have to admit that I did listen to my heart, too J . Today they are mature dogs and it makes me happy to say that they are fantastic specimens of their breed.

In 2011 we welcomed a young female dog from a well-known Hungarian kennel - Majoshaza Reme DIVA – also known as Yoko

In 2012 my kennel has grown for another two dogs. These are the puppies from the first litter my female MARGOT CON AMORE  Volturi with ROMEO from Guardiano Degli Angeli kennel: male TYTANO LA DOLCE VITA Volturi and female TRINITY LA DOLCE VITA Volturi. Trinity  living with my friends in Warsaw.

In 2013 my kennel has grown for next puppy- daughter of MARGOT CON AMORE Volturi and TORRO Custodi Nos. Female is called  LAVINIA IL DIVO Volturi.

Two  females ( YOKO’s daughters ) joined to the my kennel in 2015 NIKE i NIKITA CON GLI AMICI Volturi FCI. The youngest members of the Volturi clan are VIVA and VIGGO from L’ULTIMO REGALO di M Volturi FCI – children of MARGOT and LEGEND OF LOVE Iz Dinastii Championov.

My dogs do not live in pens – they spend their time with us, in the house, they are family members. Even though such arrangement may be troublesome at times, I could not imagine not having the dogs close to me and not being able to enjoy their company at all times.

VOLTURI FCI is not a big kennel.  I definitely want to focus on litter quality rather than quantity.

We plan to have  two litters in 2019 – more “Puppies”

I hope you will enjoy learning more about my kennel. I will be happy to reply to all contacts.

 

Monika Kalenik-Krajewska